18 April 2020

Sambutan Shohibul Bait Acara Tahlilan

SHARE

SAMBUTAN TUAN RUMAH (TOMBO ATI) 


Assalamu’alaikum Wr. Wb
Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Robbil 'alamin, wabihi nasta'in , ala umuriddunya wad din. Wa shollallahu ala Sayyidinaa Muhammadin, wa'ala aalihi washahbihi ajma'in.

Robbis shrohli shodri wa ya shirli amri wahlul uqdatammili lisaani yafkohu kauli, amma ba’du. Artinya : “ Ya Allah, lapangkanlah dadaku, dan lancarkanlah lidahku serta mudahkanlah urusanku.” QS. Thoha 25-28 (“ Artinya  dibaca dalam hati”)

Yang kami hormati Poro Alim, ulama, sepuh-pinisepuh yang kami patuhi fatwa dan nasehatnya.
Yang kami hormati Dewan Penasihat GP Ansor Ranting Banglarangan
Yang kami hormat Ketua Pimpinan Ranting GP Ansor Desa Banglarangan
Yang kami hormati pula Ketua Tombo Ati Desa Banglarangan
Serta sahabat-sahabat Majlis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor “Tombo Ati” Desa Banglarangan yang kami muliakan.

Puji syukur Allhamdulillah kita panjatkan kehadhirat Allah SWT. Atas limpahan Rahmat, Taufiq, Hidayah dan Inayyah-Nya pada kita semua. Yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat Iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat bermujalasah dalam kesempatan yang mulia, dalam kegiatan Majlis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor “Tombo Ati”.

Baca Juga : Refleksi Harlah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Ke 60 

Sholawat dan Salam, semoga Allah senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta Keluarga dan para Sahabatnya. Sehingga kita selaku umatnya mendapatkan Syafatnya pula di Yaumil Akhir, Aamiin Ya Robbal Allamiin.

Sebagai Shohibul Bait, saya sangat berterimakasih atas kehadiran sahabat-sahabat untuk menghadiri acara rutinan Majlis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor “Tombo Ati” dirumah kami, semoga kedatangan jama’ah Tombo Ati menjadi cara bersilaturahmi yang berkelanjutan dan semoga tujuan jama’ah untuk datang ke acara ini menjadi amalan kebaikan yang akan membawa kita menuju Surga-Nya Allah SWT, Aamiin Ya Robbal Allamiin. Kemudian kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyediaan tempat kurang memadai.

Perkembangan dan kemajuan zaman tidak bisa kita hindari, tantangan berjami’yah an-Nahdhiyah khususnya jama’ah Tombo Ati harus kita hadapi bersama. Kesibukan dunia tidak ada habisnya, dan hal itu harus kita imbangi dengan urusan ukhrawi seperti yang kita lakukan sekarang pembacaan Tahlil, Sholawat Nariyah, ngaji dari para ustad. Hal ini untuk menjaga ajaran Islam yang rahmatan lil alamin Islam Nusantara dari ajaran-ajaran salafi yang sering mengkafir-kafirkan golongan diluar mereka.

Demikian kata sambutan yang dapat kami sampaikan, semoga acara malam ini mendapat ridho dari Allah SWT. Kemudian selaku shohibul bait, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya pribadi mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya.

Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Tharieq
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


 PR. GP ANSOR BANGLARANGAN
MH. 2020 - 2022
SHARE

Admin :

Website Resmi Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama yang dikelola oleh Pengurus NU Care - Lazisnu Desa Banglarangan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang. Email : lazisnubanglarangan@gmail.com

0 Comments: